Hvordan hente ut filer fra SVEA

Skjermbildet under viser hvordan man kan hente ut detaljerte rapporter fra SVEA relatert til salg via SVEA faktura eller kort.

Husk å hente ut fil for både fakturajournal og kort transaksjoner.

Når filen lastes opp til PowerOffice Go blir:

  1. Transaksjon ført som innbetaling mot SVEA reskontro.
  2. Gebyrer ført mot konto for bank og kort gebyrer (eller annen konto om ønskelig)
  3. Beløp minus gebyr ført mot bank. 1 postering per dag, som gjør det lettere å avstemme banken.

Var denne artikkelen nyttig? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Har du flere spørsmål? Kontakt oss Kontakt oss