Eksport fra Tripletex for konvertering til PowerOffice GO

OBS : konvertering fungerer kun når kunder og leverandører har reskontronummer i Tripletex

Eksport Hovedbok:

OBS : Husk å ta med alle år som skal konverteres i en fil (mulig å ta med flere år samtidig)

Eksporter til csv : med filenavn som starter med Kontospesifikasjon (hovedbok)....

Eksport Saldobalanse :

OBS : set filter på desember for konverteringsår - 1 (skal vi konverteres 2021 og 2022, da skal filter stå på desember 2020)

Eksporter til csv : med filenavn som starter med Saldobalanse....csv

Eksport Reskontro Kunder

OBS : kun Åpne poster , og filter på siste periode 

Eksporter til csv : med filenavn som starter med Kundespesifikasjon ....csv

Eksport Reskontro Leverandører

OBS : kun Åpne poster , og filter på siste periode 

eksporter til csv : med filenavn som starter med Leverandørspesifikasjon....csv

Eksport Kunde og leverandør register


OBS : er det mange leverandører og kunder , husk å endre Maks antall rader.

eksporter til csv : med filenavn Kunde-leverandøroversikt.csv


Var denne artikkelen nyttig? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Har du flere spørsmål? Kontakt oss Kontakt oss